Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

DYDAKTYKA

Bloki przedmiotów
Kierunki i specjalności
ROZKŁAD ZAJĘĆ - pracownicy dydaktyczni i doktoranci
ROZKŁAD ZAJĘĆ studia stacjonarne - udział pracowników technicznych
ROZKŁAD ZAJĘĆ studia niestacjonarne - udział pracowników technicznych (ZOS)
ROZKŁAD ZAJĘĆ studia niestacjonarne - udział pracowników technicznych (ZMT)
W Instytucie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w następujących blokach przedmiotów:
  konstrukcja maszyn
 1. projektowanie maszyn technologicznych
 2. programowanie zagadnień inżynierskich
 3. programowanie obrabiarek
 4. automatyzacja maszyn
 5. hydraulika i pneumatyka
 6. grafika inżynierska i CAD
 7. maszynoznawstwo
  automatyzacja procesów technologicznych
 1. automatyzacja procesów technologicznych
 2. robotyzacja procesów wytwórczych
 3. automatyka i robotyka
 4. elastyczne systemy wytwarzania
  systemy pomiarowe
 1. fotonika i diagnostyka termalna
 2. systemy i współrzędnościowa technika pomiarowa
 3. metrologia i nanometrologia
 4. optyczne systemy pomiarowe
  obróbka skrawaniem
 1. obróbka skrawaniem
 2. technologie kształtujące
 3. ekonomika obróbki skrawaniem
 4. narzędzia i systemy narzędziowe
 5. obróbka wspomagana laserowo
  projektowanie procesów technologicznych
 1. projektowanie procesów technologicznych
 2. projektowanie oprzyrządowania technologicznego
 3. komputerowe projektowanie procesów technologicznych
 4. technologia montażu
 5. logistyka systemów produkcyjnych
  mechatronika
 1. automatyka
 2. projektowanie mechatroniczne
 3. sterowniki przemysłowe
 4. programowanie systemów informatycznych
 5. elektrohydraulika, elektropneumatyka
W Instytucie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia głównie na następujących kierunkach i specjalnościach:
  kierunek mechanika i budowa maszyn I stopień
 1. konstrukcja maszyn i urządzeń
 2. inżynieria mechaniczna
 3. informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
  kierunek mechanika i budowa maszyn II stopień
 1. konstrukcja maszyn i urządzeń
 2. inżynieria mechaniczna
 3. diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
 4. informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień
 1. systemy produkcyjne
 2. logistyka przedsiębiorstwa (tylko niestacjonarne)
  kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji II stopień
 1. systemy produkcyjne
 2. informatyzacja produkcji
 3. logistyka przedsiębiorstwa (tylko niestacjonarne)
  kierunek inżyniera biomedyczna I stopień
 1. budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
  kierunek inżyniera biomedyczna II stopień
 1. urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej