[Rozmiar: 17736 bajtów]Dyrektor:
dr hab. inż. Rafał Talar
Rafal.Talar@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 25 52
tel. +48 61 665 22 03
tel. +48 61 665 22 69

[Rozmiar: 17696 bajtów]Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych:
dr inż. Marek Rybicki
Marek.Rybicki@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 27 23
tel. +48 61 665 22 03
tel. +48 61 665 22 69

Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty