Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

Dyrektor
dr hab. inż. Rafał Talar
tel. +48 61 665 25 52

Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych
dr inż. Marek Rybicki
tel. +48 61 665 27 52

inż. Joanna Loręcka (sekretariat)
czynny w godz. 7:00 - 15:00
tel. +4861 665 22 03, 665 22 69
ul. Piotrowo 3, pokój 625 (budynek z zegarem)
office_mt@put.poznan.pl

Adres do korespondencji:
Instytut Technologii Mechanicznej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej