Dyrektor
dr hab. inż. Rafał Talar tel. +48 61 665 25 52

Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych
dr inż. Marek Rybicki tel. +48 61 665 27 52

inż. Joanna Loręcka (Sekretariat)
czynny w godz. 7:00 - 15:00
tel. +4861 665 22 03, 665 22 69
ul. Piotrowo 3, pokój 625 (budynek z zegarem)office_mt@put.poznan.pl
Adres do korespondencji:
Instytut Technologii Mechanicznej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty