OFERTA ZAKŁADU MASZYN TECHNOLOGICZNYCH

  • Badania dokładności zespołów obrabiarek sterowanych numerycznie, począwszy od szybkich badań diagnostycznych, poprzez badania zasadnicze z kompensacją błędów włącznie, aż do badań weryfikacyjnych i odbiorczych u klienta
  • Projektowanie, konstrukcja, technologia, budowa i badania prototypów maszyn i urządzeń technologicznych, szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, a także form wtryskowych i specjalnych przekładni zębatych opartych na uzębieniach czołowych
Kontakt
prof. dr hab. inż. Roman Staniek
Zakład Maszyn Technologicznych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
+4861 665 27 58
Roman.Staniek@put.poznan.pl
www.zmt.mt.put.poznan.pl
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty