OFERTA ZAKŁADU MASZYN TECHNOLOGICZNYCH

  • Badania dokładności zespołów obrabiarek sterowanych numerycznie, począwszy od szybkich badań diagnostycznych, poprzez badania zasadnicze z kompensacją błędów włącznie, aż do badań weryfikacyjnych i odbiorczych u klienta
  • Projektowanie, konstrukcja, technologia, budowa i badania prototypów maszyn i urządzeń technologicznych, szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, a także form wtryskowych i specjalnych przekładni zębatych opartych na uzębieniach czołowych
Kontakt
prof. dr hab. inż. Roman Staniek
Zakład Maszyn Technologicznych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
+4861 665 27 58
Roman.Staniek@put.poznan.pl
www.zmt.mt.put.poznan.pl
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Kierownictwo
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
[Rozmiar: 49055 bajtów]