OFERTA ZAKŁADU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII

  • Projektowanie, optymalizacja i modelowanie procesów technologicznych obróbki i montażu, zwłaszcza uzębień
  • Mechanizacja i robotyzacja stanowisk i procesów produkcyjnych
  • Projektowanie, budowa, testowanie, dobór i kompletowanie oprzyrządowania technologicznego dla zrobotyzowanych systemów produkcyjnych
  • Badania właściwości mechanicznych różnych materiałów i kompozytów
  • Badania składu chemicznego, grubości oraz adhezji powłok przeciwzużyciowych
  • Badania tribologiczne biomateriałów i innych materiałów konstrukcyjnych
Kontakt
prof. dr hab. inż. Jan Żurek
Zakład Projektowania Technologii
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
+4861 665 22 62, 665 27 30
Jan.Zurek@put.poznan.pl
www.dtp.put.poznan.pl
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Kierownictwo
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
[Rozmiar: 49055 bajtów]