OFERTA ZAKŁADU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII

  • Projektowanie, optymalizacja i modelowanie procesów technologicznych obróbki i montażu, zwłaszcza uzębień
  • Mechanizacja i robotyzacja stanowisk i procesów produkcyjnych
  • Projektowanie, budowa, testowanie, dobór i kompletowanie oprzyrządowania technologicznego dla zrobotyzowanych systemów produkcyjnych
  • Badania właściwości mechanicznych różnych materiałów i kompozytów
  • Badania składu chemicznego, grubości oraz adhezji powłok przeciwzużyciowych
  • Badania tribologiczne biomateriałów i innych materiałów konstrukcyjnych
Kontakt
prof. dr hab. inż. Jan Żurek
Zakład Projektowania Technologii
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
+4861 665 22 62, 665 27 30
Jan.Zurek@put.poznan.pl
www.dtp.put.poznan.pl
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty