OFERTA ZAKŁADU URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH

 • Projektowanie i badania nowatorskich mechatronicznych urządzeń produkcyjnych i kontrolno-pomiarowych
 • Modernizacja, automatyzacja, wizualizacja i nadzorowanie pacy maszyn i systemów produkcyjnych
 • Analizy i rozwiązywanie problemów produkcyjnych w zakresie pomiarów, sterowania, zapewnienia jakości, kontroli zużycia i oszczędności energii itp.
 • Modelowanie i badania symulacyjne oraz optymalizacja urządzeń mechatronicznych
 • Badania układów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Projektowanie, programowanie i budowa systemów sterowania na bazie różnych sterowników PLC
 • Nowatorska komunikacja człowiek-maszyna przy zastosowaniu komunikacji głosowej, dżojstików typu haptic, systemów wizyjnych, sterowania bezprzewodowego, elementów RFID itp.
 • Projektowanie sterowników mikroprocesorowych oraz obwodów drukowanych PCB itp.
 • Badania shearograficzne (Q-800 Digital Laser) tj. zmian sub-mikrometrycznych badanej powierzchni
 • Gom-Pontos: badania dynamiczne rejestrujące przemieszczenia punktów (znaczników naklejonych na elementach), pokazujące deformacje elementów konstrukcji
 • Skanowanie obiektów z użyciem technologii laserowej i światła białego i kolorowego
 • Zastosowanie systemu Freeform 3D (projektowanie protez oraz specjalistycznych elementów o niezdefiniowanych matematycznie kształtach CAD, projektowanie powierzchni swobodnych, dopasowanie do istniejącego rysunku CAD, tworzenie figur, rzeźb, medali, monet, obrazów 2D i 3D, rekonstrukcja uszkodzonych elementów)
Kontakt
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. +4861 665 21 87
Andrzej.Milecki@put.poznan.pl,
www.zum.put.poznan.pl
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty