Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

OFERTA ZAKŁADU URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH

 • Projektowanie i badania nowatorskich mechatronicznych urządzeń produkcyjnych i kontrolno-pomiarowych
 • Modernizacja, automatyzacja, wizualizacja i nadzorowanie pacy maszyn i systemów produkcyjnych
 • Analizy i rozwiązywanie problemów produkcyjnych w zakresie pomiarów, sterowania, zapewnienia jakości, kontroli zużycia i oszczędności energii itp.
 • Modelowanie i badania symulacyjne oraz optymalizacja urządzeń mechatronicznych
 • Badania układów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Projektowanie, programowanie i budowa systemów sterowania na bazie różnych sterowników PLC
 • Nowatorska komunikacja człowiek-maszyna przy zastosowaniu komunikacji głosowej, dżojstików typu haptic, systemów wizyjnych, sterowania bezprzewodowego, elementów RFID itp.
 • Projektowanie sterowników mikroprocesorowych oraz obwodów drukowanych PCB itp.
 • Badania shearograficzne (Q-800 Digital Laser) tj. zmian sub-mikrometrycznych badanej powierzchni
 • Gom-Pontos: badania dynamiczne rejestrujące przemieszczenia punktów (znaczników naklejonych na elementach), pokazujące deformacje elementów konstrukcji
 • Skanowanie obiektów z użyciem technologii laserowej i światła białego i kolorowego
 • Zastosowanie systemu Freeform 3D (projektowanie protez oraz specjalistycznych elementów o niezdefiniowanych matematycznie kształtach CAD, projektowanie powierzchni swobodnych, dopasowanie do istniejącego rysunku CAD, tworzenie figur, rzeźb, medali, monet, obrazów 2D i 3D, rekonstrukcja uszkodzonych elementów)

Kontakt
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel. +4861 665 21 87
Andrzej.Milecki@put.poznan.pl,
www.zum.put.poznan.pl

Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej