ZAKŁAD MASZYN TECHNOLOGICZNYCH
Poniedziałki, godz. 11:15, sala 627 BM

Imię i nazwisko Data Temat
Roman Staniek 6 marca 2017 Sprawy organizacyjne, dydaktyka, nauka, projekty badawcze - stan realizacji /RANB POIR-0030/, rozwój kadry, nowe możliwości badawcze, współpraca z przemysłem, nowe projekty
Michał Kowal 13 marca 2017 Predykcyjna metoda kompensacji odkształceń termicznych śrub tocznych (postępy rozprawy doktorskiej)
Ewelina Melniczak 20 marca 2017 Kolizje w obrabiarkach CNC (koncepcja rozprawy doktorskiej
Stanisław Pabiszczak 27 marca 2017 Wyznaczanie rozkładu naprężeń na powierzchniach czynnych kół krzywkowych w tocznej przekładni mimośrodowe (koncepcja rozprawy doktorskiej)
Wojciech Ptaszyński 3 kwietnia 2017 Analiza przekładni śrubowo-tocznych z napięciem wstępnym
Pawel Łuszczewski 10 kwietnia 2017 Wpływ metody dopasowania odlewu do modelu referencyjnego na rozkład naddatków obróbkowych (koncepcja rozprawy doktorskiej)
Marcin Pelic 24 kwietnia 2017 Kompensacja błędów charakterystyki statycznej magnetostrykcyjnego przetwornika inklinometrycznego
Paweł Muszyński 8 maja 2017 Badania doświadczalne nowych systemów chłodzenia form wtryskowych (LIDER V) (koncepcja rozprawy doktorskiej)
Tomasz Bartkowiak 15 maja 2017 Dokładność montażu korpusowych zespołów obrabiarek (wystąpienie przed obroną)
Krzysztof Mrozek 22 maja 2017 Opracowanie koncepcji uniwersalnego systemu łączenia barier drogowych, wniosek projektu LIDER VIII
Łukasz Macyszyn 29 maja 2017 Model dwustopniowej magnetycznej przekładni precesyjnej (koncepcja rozprawy doktorskiej)
Adam Myszkowski 12 czerwca 2017 Model dwustopniowej magnetycznej przekładni precesyjnej (koncepcja rozprawy doktorskiej)
Andrzej Gessner 19 czerwca 2017 Nowe możliwości współpracy z przemysłem, projekt RANB POIR 0034
Roman Staniek 26 czerwca 2017 Podsumowanie semestru, stan realizacji projektów, rozwój kadry, nowe perspektywy badawcze (RANB, aplikacyjne)
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Kierownictwo
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
[Rozmiar: 49055 bajtów]