Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD MASZYN TECHNOLOGICZNYCH
Poniedziałki, godz. 11:15, sala 627 BM

Imię i nazwisko Data Temat
Roman Staniek 08 października 2018 Sprawy organizacyjne, dydaktyka, badania naukowe, rozwój kadry, projekty badawcze
Marcin Pelic 22 października 2018 Badanie powtarzalności pomiarów desek skanerem optycznym (BIOSTRATEG))
Stanisław Pabiszczak 29 października 2018 Podstawy teoretyczne tocznej przekładni mimośrodowej (postępy rozprawy doktorskiej)
Łukasz Macyszyn 12 listopada 2018 Przekładnia precesyjna z magnesami trwałymi (otwarcie przewodu)
Michał Kowal 26 listopada 2018 Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych śrub tocznych w napędach posuwowych obrabiarek sterowanych numerycznie (zamknięcie przewodu)
Tomasz Bartkowiak 3 grudnia 2018 Badanie implantów kostnych małych zwierząt (koncepcja wniosku do NCN (Sonata))
Wojciech Paszkowiak, Michał Zielinski 10 grudnia 2018 Propozycja tematu rozprawy doktorskiej (koncepcja, cel, problem naukowy, zakres)
Paweł Muszyński 14 stycznia 2019 Układy chłodzenia form wtryskowych pracujących w technologii dynamicznych zmian temperatury (RTC/RHCM) (zamknięcie przewodu)
Krzysztof Mrozek 21 stycznia 2019 Hybrydowe formy wtryskowe nagrzewane indukcyjnie w sposób selektywny - projekt LIDER
Andrzej Gessner 28 stycznia 2019 Podsumowanie projektu RANG/POIR: Automatyczne wózki bagażowe (nowe kierunki badań)
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej