ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII
Poniedziałki, godz. 11:15, sala 604 BM

Imię i nazwisko Data Temat
Katarzyna Peta marzec/kwiecień 2017 Ocena ilościowo- jakościowa połączeń montażowych (lutowanych) w samochodowych wymiennikach ciepła
Adam Patalas kwiecień/maj 2017 Badanie procesu zagłębiania wieloszpilkowego łącznika (scaffold) prototypowych biomimetrycznych endoprotez RD w kości okołostawowej
Michał Regus maj/czerwiec 2017 Wpływ odkształceń termicznych na dokładność wytwarzanych części
Piotr Czajka czerwiec 2017 Ocena możliwości stosowania powłok HVDF na elementy maszyn obciążone naciskami o dużych wartościach i wysoką temperaturą
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Kierownictwo
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
[Rozmiar: 49055 bajtów]