ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII
Poniedziałki, godz. 11:15, sala 604 BM

Imię i nazwisko Data Temat
Adam Patalas listopad 2017 Badania procesu zagłębiania wieloszpilkowego łącznika (scaffold) prototypowych biomimetycznych endoprotez RA w kości okołostawowej
Katarzyna Peta grudzień 2017 Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Piotr Czajka styczeń 2018 Analiza obciążalności kompozytowych kół zębatych
Paweł Grobelny styczeń 2018 Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych z zastosowaniem technik przyrostowych
Michał Regus luty 2018 Zastosowanie robotów kolaborujących w przemyśle
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty