Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD MASZYN TECHNOLOGICZNYCH

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Roman Staniek
 • projektowanie i konstrukcja maszyn i urządzeń technologicznych, w tym szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów
 • modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych, linii technologicznych, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów
 • badanie maszyn i urządzeń technologicznych, w tym szczególnie obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów i komponentów
Andrzej Gessner
 • konstrukcja maszyn i urządzeń technologicznych
 • konstrukcja i badania oprzyrządowania obróbkowego
 • konstrukcja sprzętu rehabilitacyjnego
Marcin Pelic
 • projektowanie, budowa i badanie układów sterowania oraz napędowych maszyn i urządzeń
Adam Myszkowski
 • napędy i układy hydrauliczne
 • napędy i układy pneumatyczne
 • konstrukcja maszyn i urządzeń technologicznych
 • konstrukcja robotów i manipulatorów
 • konstrukcja urządzeń mechatronicznych
 • konstrukcja układów przeniesienia napędu
Wojciech Ptaszyński
  mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn oraz urządzeń technologicznych
 • proces technologiczny oraz program obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie
 • badania obrabiarek sterowanych numerycznie
  mechatronika
 • konstrukcja urządzeń mechatronicznych
  inżynieria biomedyczna
 • konstrukcja urządzeń wspomagających mobilność człowieka (pionizatory, wózki, systemy chodowe itp.)
 • konstrukcja urządzeń rehabilitacyjnych
Krzysztof Mrozek
 • konstrukcja form wtryskowych
 • konstrukcja maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Krzysztof Netter
 • konstrukcje maszyn i urządzeń
 • modernizacje maszyn i urządzeń
 • zaawansowane modelowanie w systemach 3D
 • współczesne napędy maszyn i urządzeń
 • projektowanie konstrukcji z blach
 • maszyny i urządzenia do cięcia blach i płyt
 • konstrukcja i obróbka elementów przekładni mechanicznych
 • oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń
 • konstrukcyjne tematy własne studentów związane tematycznie ze specjalnością KMU
Tomasz Bartkowiak
 • konstrukcja i kinematyka mechanizmów w zastosowaniu w urządzeniach technologicznych
 • modelowanie procesów produkcyjnych
 • metody wieloskalowe w metrologii powierzchni
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej