ZAKŁAD METROLOGII I SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Michał Wieczorowski
  Prace z obszaru metrologii
 • współrzędnościowa technika pomiarowa stykowa i bezstykowa, w skali makro, mikro i nano
 • analizę topografii powierzchni na potrzeby zjawisk mechaniki kontaktu
 • czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych
 • multisensoryka
  Prace konstrukcyjne z obszaru metrologii w mechatronice
 • wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii
 • konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne
  Prace konstrukcyjne z obszaru inżynierii biomedycznej
 • tworzenie konstrukcji i koncepcji poprawiających funkcjonowanie przy konkretnych jednostkach chorobowych
 • pomiary i kontrola z elementami sterowania w aplikacjach biomedycznych
 • oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej
Leszek Różański
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • termometria, radiacyjne metody pomiaru temperatury
 • diagnostyka termalna
 • termowizyjne techniki pomiarowe
 • interferometria w zastosowaniach w metrologii wielkości geometrycznych
 • urządzenia mechatroniczne
Radomir Majchrowski
 • diagnostyka termalna
 • termowizja aktywna
 • pomiary i analiza topografii powierzchni
 • nanometrologia
Ewa Stachowska
 • zagadnienia metrologii optycznej o nanometrycznej zdolności rozdzielczej
 • zagadnienia inżynierii biomedycznej
Dawid Kucharski
 • konstrukcje i badania laserowych układów pomiarowych
 • optyczne pomiary wielkości geometrycznych
 • ocena dokładności i powtarzalności medycznej aparatury pomiarowej
 • algorytmy analizy obrazów, tworzenie i optymalizacja
Lidia Marciniak-Podsadna
 • współrzędnościowa technika pomiarowa
 • optyczne systemy pomiarowe
 • metrologia w inżynierii produkcji
 • metrologia w zastosowaniach medycznych
 • zarządzanie jakością
 • inżynieria odwrotna
Bartosz Gapiński
  Prace konstrukcyjne (tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie szeroko rozumianej metrologii długości i kąta), prace badawcze (analiza strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidacja metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych, badania z zakresu technik rapid prototyping - strategia i dokładność druku 3D)
 • współrzędnościowa technika pomiarowa stykowa i bezstykowa, w skali makro, mikro i nano (współrzędnościowe maszyn pomiarowe, ramiona pomiarowe, skanery pomiarowe, tomografy pomiarowe, urządzenia specjalizowane)
 • czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych, wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii
 • konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne
 • pomiary i kontrola z elementami sterowania w aplikacjach biomedycznych
 • oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej
Andrzej Cellary
 • prace badawcze obejmujące analizę strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidacji metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych
 • prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie metrologii długości i kąta
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty