Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD METROLOGII I SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Michał Wieczorowski
  Prace z obszaru metrologii
 • współrzędnościowa technika pomiarowa stykowa i bezstykowa, w skali makro, mikro i nano
 • analizę topografii powierzchni na potrzeby zjawisk mechaniki kontaktu
 • czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych
 • multisensoryka
  Prace konstrukcyjne z obszaru metrologii w mechatronice
 • wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii
 • konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne
  Prace konstrukcyjne z obszaru inżynierii biomedycznej
 • tworzenie konstrukcji i koncepcji poprawiających funkcjonowanie przy konkretnych jednostkach chorobowych
 • pomiary i kontrola z elementami sterowania w aplikacjach biomedycznych
 • oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej
Leszek Różański
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • termometria, radiacyjne metody pomiaru temperatury
 • diagnostyka termalna
 • termowizyjne techniki pomiarowe
 • interferometria w zastosowaniach w metrologii wielkości geometrycznych
 • urządzenia mechatroniczne
Radomir Majchrowski
 • diagnostyka termalna
 • termowizja aktywna
 • pomiary i analiza topografii powierzchni
 • nanometrologia
Ewa Stachowska
 • zagadnienia metrologii optycznej o nanometrycznej zdolności rozdzielczej
 • zagadnienia inżynierii biomedycznej
Dawid Kucharski
 • konstrukcje i badania laserowych układów pomiarowych
 • optyczne pomiary wielkości geometrycznych
 • ocena dokładności i powtarzalności medycznej aparatury pomiarowej
 • algorytmy analizy obrazów, tworzenie i optymalizacja
Lidia Marciniak-Podsadna
 • współrzędnościowa technika pomiarowa
 • optyczne systemy pomiarowe
 • metrologia w inżynierii produkcji
 • metrologia w zastosowaniach medycznych
 • zarządzanie jakością
 • inżynieria odwrotna
Bartosz Gapiński
  Prace konstrukcyjne (tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie szeroko rozumianej metrologii długości i kąta), prace badawcze (analiza strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidacja metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych, badania z zakresu technik rapid prototyping - strategia i dokładność druku 3D)
 • współrzędnościowa technika pomiarowa stykowa i bezstykowa, w skali makro, mikro i nano (współrzędnościowe maszyn pomiarowe, ramiona pomiarowe, skanery pomiarowe, tomografy pomiarowe, urządzenia specjalizowane)
 • czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych, wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii
 • konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne
 • pomiary i kontrola z elementami sterowania w aplikacjach biomedycznych
 • oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej
Andrzej Cellary
 • prace badawcze obejmujące analizę strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidacji metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych
 • prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie metrologii długości i kąta
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej