ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Marek Rybicki
 • chropowatość powierzchni obrobionej w różnych warunkach i jej prognozowanie
 • porównanie efektów obróbki różnymi narzędziami np. frezami z przerywanymi i falistymi krawędziami
 • powstawanie błędów kształtu w obróbce skrawaniem i ich kompensacja metodą korekcji toru ostrza
 • frezowanie ze zmiennymi parametrami skrawania na krzywoliniowej drodze posuwu
 • dobór narzędzi, parametrów skrawania i strategii usuwania materiału w procesach technologicznych
 • wielokryterialny dobór parametrów skrawania metodą programowania liniowego
 • konstrukcja wybranych uchwytów narzędziowych i oprzyrządowania aparatury
Paweł Twardowski
 • obróbka stali zahartowanych
 • skrawanie materiałów trudno obrabialnych
 • technologiczna warstwa wierzchnia
 • obróbka HSM (z dużymi prędkościami skrawania)
 • obróbka HPC (wysokowydajna obróbka zgrubna)
 • dynamika procesu skrawania
 • analiza zużycia ostrzy skrawających
 • fizyczne aspekty podstaw skrawania
 • monitorowanie stanu ostrza
 • diagnostyka procesu skrawania
Damian Przestacki
 • laserowe wspomaganie skrawania
 • skrawanie materiałów trudno obrabialnych
 • technologiczna warstwa wierzchnia
 • laserowe cięcie materiałów
 • laserowe wykonywanie otworów
 • hartowanie laserowe
 • zagadnienia związane z zmianą mikrostruktury za pomocą skondensowanej wiązki lasera
Szymon Wojciechowski
 • obróbka precyzyjna
 • mikroobróbka
 • obróbka HSM (z dużymi prędkościami skrawania)
 • dynamika procesu skrawania
 • obróbka materiałów trudno skrawalnych
 • struktura geometryczna powierzchni obrobionej
 • właściwości dynamiczne układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie)
 • mechanika skrawania
 • tribologia skrawania
Zbigniew Nowakowski
 • konstrukcja i eksploatacja narzędzi skrawających
 • właściwości i eksploatacja uchwytów narzędziowych
 • wykonywanie i obróbka otworów
 • dobór narzędzi i warunków skrawania do zadań obróbkowych
 • poprawa efektywności obróbki części maszyn
 • obróbka form i matryc
 • efekty technologiczne obróbki ściernej
 • narzędzia lean manufacturing w przezbrajaniu obrabiarek
 • analiza techniczno-ekonomiczna operacji obróbkowych
 • komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi skrawających
 • zarządzanie narzędziami i oprzyrządowaniem narzędziowym
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty