Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Marek Rybicki
 • chropowatość powierzchni obrobionej w różnych warunkach i jej prognozowanie
 • porównanie efektów obróbki różnymi narzędziami np. frezami z przerywanymi i falistymi krawędziami
 • powstawanie błędów kształtu w obróbce skrawaniem i ich kompensacja metodą korekcji toru ostrza
 • frezowanie ze zmiennymi parametrami skrawania na krzywoliniowej drodze posuwu
 • dobór narzędzi, parametrów skrawania i strategii usuwania materiału w procesach technologicznych
 • wielokryterialny dobór parametrów skrawania metodą programowania liniowego
 • konstrukcja wybranych uchwytów narzędziowych i oprzyrządowania aparatury
Paweł Twardowski
 • obróbka stali zahartowanych
 • skrawanie materiałów trudno obrabialnych
 • technologiczna warstwa wierzchnia
 • obróbka HSM (z dużymi prędkościami skrawania)
 • obróbka HPC (wysokowydajna obróbka zgrubna)
 • dynamika procesu skrawania
 • analiza zużycia ostrzy skrawających
 • fizyczne aspekty podstaw skrawania
 • monitorowanie stanu ostrza
 • diagnostyka procesu skrawania
Damian Przestacki
 • laserowe wspomaganie skrawania
 • skrawanie materiałów trudno obrabialnych
 • technologiczna warstwa wierzchnia
 • laserowe cięcie materiałów
 • laserowe wykonywanie otworów
 • hartowanie laserowe
 • zagadnienia związane z zmianą mikrostruktury za pomocą skondensowanej wiązki lasera
Szymon Wojciechowski
 • obróbka precyzyjna
 • mikroobróbka
 • obróbka HSM (z dużymi prędkościami skrawania)
 • dynamika procesu skrawania
 • obróbka materiałów trudno skrawalnych
 • struktura geometryczna powierzchni obrobionej
 • właściwości dynamiczne układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie)
 • mechanika skrawania
 • tribologia skrawania
Zbigniew Nowakowski
 • konstrukcja i eksploatacja narzędzi skrawających
 • właściwości i eksploatacja uchwytów narzędziowych
 • wykonywanie i obróbka otworów
 • dobór narzędzi i warunków skrawania do zadań obróbkowych
 • poprawa efektywności obróbki części maszyn
 • obróbka form i matryc
 • efekty technologiczne obróbki ściernej
 • narzędzia lean manufacturing w przezbrajaniu obrabiarek
 • analiza techniczno-ekonomiczna operacji obróbkowych
 • komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi skrawających
 • zarządzanie narzędziami i oprzyrządowaniem narzędziowym
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej