Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Rafał Talar
 • konstrukcja,technologia,eksploatacja przekładni zębatych
 • badania i symulacja procesów technologicznych obróbki
 • tribologia inżynierska
 • dodatkowo - konstrukcja maszyn i urządzeń
Marcin Suszyński
 • modelowanie, usprawnianie i optymalizacja procesu technologicznego montażu (w tym między innymi: ustalanie kolejności montażu, reorganizacja procesu technologicznego montażu, ocena kolejności montażu, ocena i wybór sekwencji montażowych)
 • DFA (design for assembly)
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • zastosowanie teorii grafów w procesach produkcyjnych w tym logistyce produkcji
 • wybrane zagadnienia zarządzania produkcją
Maciej Kupczyk
  Tematy związane z odbytą praktyką w firmie
 • ulepszenie, usprawnienie, modyfikacja, modernizacja czy też poprawa dotychczasowego procesu wytwarzania wyrobu
 • usprawnienie organizacji produkcji lub procesu zarządzania
 • poprawa jakości produktu
Jan Uniejewski
 • projektowanie i modernizacja procesów technologicznych
 • komputerowe projektowanie technologii
 • doskonalenie procesów produkcyjnych
Remigiusz Łabudzki
 • projektowanie procesów technologicznych
 • systemy CAD/CAM w technikach wytwarzania
 • systemy wizyjne w procesach wytwórczych
 • analiza i modelowanie procesów logistycznych
Jan Żurek
  Technologia maszyn
 • projektowanie procesów technologicznych obróbki montażu
 • techniczne przygotowanie produkcji: konstrukcja maszyn i urządzeń, technologia, organizacja
 • technologiczność konstrukcji
 • oprzyrządowanie technologiczne
  Automatyzacja (robotyzacja) procesów technologicznych
 • projektowanie procesów zrobotyzowanych
 • modernizacja procesów technologicznych
 • aplikacje robotów i manipulatorów
 • weryfikacja ekonomiczna procesów tradycyjnych i zautomatyzowanych
  Technologia i organizacja montażu
 • projektowanie, analiza i racjonalizacja procesów
 • balansowanie linii montażowych, ekonomika procesów
 • harmonogramowanie procesów produkcji
 • techniczno-organizacyjne rozwiązania na styku montaż/magazyn
Olaf Ciszak
  Technologia montażu
  automatyzacja (mechanizacja i robotyzacja) procesów produkcyjnych
 • projektowanie stanowisk zrobotyzowanych
 • modelowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
 • programowanie robotów przemysłowych i stanowisk zrobotyzowanych
 • projektowanie i dobór oprzyrządowanie technologicznego
 • elastyczne systemy produkcyjne
 • analiza ekonomiczna zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
 • bezpieczeństwo zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
Stanisław Legutko
 • projektowanie procesów technologicznych obróbki części maszyn
 • komputerowe wspomaganie projektowania technologii
 • obróbka skrawaniem
 • oprzyrządowanie technologiczne
 • konstrukcja i technologia narzędzi skrawających
 • badanie zużywania i niezawodności narzędzi skrawających
 • eksploatacja maszyn i urządzeń
 • utrzymanie maszyn w ruchu, w tym naprawy i remonty maszyn
 • logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • logistyka produkcji
 • komputerowe systemy wspomagające zarządzanie produkcją i logistyką
Piotr Siwak
 • projektowanie procesów technologicznych dla określonych części i wyrobów
 • konstrukcje prostych urządzeń mieszających, mielących oraz podajników transportujących
 • badania właściwości technologicznych twardych materiałów narzędziowych i konstrukcyjnych
 • analiza fazowa i składu chemicznego materiałów metalicznych-konstrukcyjnych
 • nowoczesne procesy spiekania proszków metodami prądowymi i impulsowo-prądowymi
 • ocena techniczno-eksploatacyjna maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • systemy w zakładzie produkcyjnym – projekt koncepcyjny, dobór urządzeń, założenia dla infrastruktury
 • analiza porównawcza alternatywnych technologii produkcji dla określonej grupy produktów
 • organizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
 • metodyka projektowania procesów technologicznych
 • wariantowość procesów wytwarzania
 • modelowanie procesów produkcji
 • zdolność produkcyjna systemu produkcyjnego i jej wykorzystanie
Marcin Wiśniewski
 • projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • zastosowanie systemów CAX do projektowania stanowisk i symulacji procesu technologicznego
 • analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej