ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Rafał Talar
 • konstrukcja,technologia,eksploatacja przekładni zębatych
 • badania i symulacja procesów technologicznych obróbki
 • tribologia inżynierska
 • dodatkowo - konstrukcja maszyn i urządzeń
Marcin Suszyński
 • modelowanie, usprawnianie i optymalizacja procesu technologicznego montażu (w tym między innymi: ustalanie kolejności montażu, reorganizacja procesu technologicznego montażu, ocena kolejności montażu, ocena i wybór sekwencji montażowych)
 • DFA (design for assembly)
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • zastosowanie teorii grafów w procesach produkcyjnych w tym logistyce produkcji
 • wybrane zagadnienia zarządzania produkcją
Maciej Kupczyk
  Tematy związane z odbytą praktyką w firmie
 • ulepszenie, usprawnienie, modyfikacja, modernizacja czy też poprawa dotychczasowego procesu wytwarzania wyrobu
 • usprawnienie organizacji produkcji lub procesu zarządzania
 • poprawa jakości produktu
Jan Uniejewski
 • projektowanie i modernizacja procesów technologicznych
 • komputerowe projektowanie technologii
 • doskonalenie procesów produkcyjnych
Remigiusz Łabudzki
 • projektowanie procesów technologicznych
 • systemy CAD/CAM w technikach wytwarzania
 • systemy wizyjne w procesach wytwórczych
 • analiza i modelowanie procesów logistycznych
Jan Żurek
  Technologia maszyn
 • projektowanie procesów technologicznych obróbki montażu
 • techniczne przygotowanie produkcji: konstrukcja maszyn i urządzeń, technologia, organizacja
 • technologiczność konstrukcji
 • oprzyrządowanie technologiczne
  Automatyzacja (robotyzacja) procesów technologicznych
 • projektowanie procesów zrobotyzowanych
 • modernizacja procesów technologicznych
 • aplikacje robotów i manipulatorów
 • weryfikacja ekonomiczna procesów tradycyjnych i zautomatyzowanych
  Technologia i organizacja montażu
 • projektowanie, analiza i racjonalizacja procesów
 • balansowanie linii montażowych, ekonomika procesów
 • harmonogramowanie procesów produkcji
 • techniczno-organizacyjne rozwiązania na styku montaż/magazyn
Olaf Ciszak
  Technologia montażu
  automatyzacja (mechanizacja i robotyzacja) procesów produkcyjnych
 • projektowanie stanowisk zrobotyzowanych
 • modelowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
 • programowanie robotów przemysłowych i stanowisk zrobotyzowanych
 • projektowanie i dobór oprzyrządowanie technologicznego
 • elastyczne systemy produkcyjne
 • analiza ekonomiczna zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
 • bezpieczeństwo zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych
Stanisław Legutko
 • projektowanie procesów technologicznych obróbki części maszyn
 • komputerowe wspomaganie projektowania technologii
 • obróbka skrawaniem
 • oprzyrządowanie technologiczne
 • konstrukcja i technologia narzędzi skrawających
 • badanie zużywania i niezawodności narzędzi skrawających
 • eksploatacja maszyn i urządzeń
 • utrzymanie maszyn w ruchu, w tym naprawy i remonty maszyn
 • logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • logistyka produkcji
 • komputerowe systemy wspomagające zarządzanie produkcją i logistyką
Piotr Siwak
 • projektowanie procesów technologicznych dla określonych części i wyrobów
 • konstrukcje prostych urządzeń mieszających, mielących oraz podajników transportujących
 • badania właściwości technologicznych twardych materiałów narzędziowych i konstrukcyjnych
 • analiza fazowa i składu chemicznego materiałów metalicznych-konstrukcyjnych
 • nowoczesne procesy spiekania proszków metodami prądowymi i impulsowo-prądowymi
 • ocena techniczno-eksploatacyjna maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • systemy w zakładzie produkcyjnym – projekt koncepcyjny, dobór urządzeń, założenia dla infrastruktury
 • analiza porównawcza alternatywnych technologii produkcji dla określonej grupy produktów
 • organizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie
 • metodyka projektowania procesów technologicznych
 • wariantowość procesów wytwarzania
 • modelowanie procesów produkcji
 • zdolność produkcyjna systemu produkcyjnego i jej wykorzystanie
Marcin Wiśniewski
 • projektowanie, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • zastosowanie systemów CAX do projektowania stanowisk i symulacji procesu technologicznego
 • analiza technologiczności konstrukcji części, zespołów i wyrobów
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej
Instytut Technologii Mechanicznej IMt
Kontakt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty