Instytut Technologii Mechanicznej IMt
 
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ
Politechnika Poznańska
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności
Zakłady
Prace dyplomowe
Dydaktyka
Seminaria
Oferta dla przemysłu
Studia podyplomowe
Projekty

ZAKŁAD URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH

Imię i nazwisko Zakres tematyczny
Dariusz Sędziak
 • konstrukcja i budowa urządzeń mechatronicznych
 • konstrukcja i budowa urządzeń elektrohydraulicznych oraz elektropneumatycznych
 • przemysłowe układy sterowania ze sterownikami PLC
 • konstrukcja i budowa urządzeń wykorzystujących materiały inteligentne
Andrzej Milecki
  Konstrukcja i ewentualne wykonanie oraz badania:
 • różnych pojazdów, tj. robotów mobilnych, w tym autonomicznych, inteligentnych itp.
 • manipulatorów o różnych kinematykach i napędach, w tym chwytaków
 • zautomatyzowanych albo zrobotyzowanych urządzeń i stacji produkcyjnych, montażowych i kontrolno-pomiarowych
 • sterowników urządzeń, w tym mikroprocesorowych i PLC
 • elementów z tzw. materiałami inteligentnymi
 • różnych nowatorskich urządzeń mechatronicznych
Dominik Rybarczyk
 • budowa robotów mobilnych
 • projekty układów sterowania urządzeń przemysłowych
 • modelowanie układów mechatronicznych
Administracja strony: Joanna Loręcka Joanna.Lorecka@put.poznan.pl ©Instytut Technologii Mechanicznej
Strona znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej